psychoanalytická psychoterapie

psycho analýza

terapie

MUDr. Jiří Kořán

Nabízím individuální psychoanalytickou psychoterapii.

~

Psychoanalytická psychoterapie je založena na teoriích a praktických zkušenostech psychoanalýzy. Věnuje pozornost nevědomým aspektům duševního fungování a může pomoci propracovat se až ke skutečným kořenům našich životních obtíží.

~

Nejčastěji řešenými potížemi klientů jsou neuspokojivé vztahy, partnerské problémy, pocity osamění, smutek, úzkostné stavy, nespokojenost se sebou a s vlastním životem, nedostatek uspokojení v životě, špatné zvládání vysokého pracovního nasazení, nízká sebedůvěra a potíže s prosazováním vlastních zájmů a potřeb, současné nebo dávné bolestné prožitky a traumata, truchlení nad ztrátami, vyrovnávání se s životními přechody, sexuální problémy, komunikace s druhými, obtížné hledání sebe sama a touha po osobnostním růstu.

~

Výhodou jsou krátké objednací doby, individuálně přesně sjednaný čas sezení poskytující naprosté soukromí, práce v odpoledních a večerních hodinách.

Na straně klienta je nezbytná dlouhodobější ochota k hlubšímu sebepoznání v absolutně důvěrných podmínkách terapeutických sezení ve frekvenci nejčastěji 1x týdně 50 minut.

Terapie není hrazena ze zdravotního pojištění, každou hodinu platí klient sám v plné výši.

~

Kontakt

MUDr. Jiří Kořán
Rozkošská 2325, Havlíčkův Brod

Soukromá ordinace sídlí v areálu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, příjezd autem a parkování jsou snadné.

Bližší informace, kontakt, objednání k bezplatné úvodní konzultaci
773 563 977
ppjk@centrum.cz

~